Betrek een vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon zodra u gebruik maakt van jeugdhulp. Hiervoor kun u gratis terecht bij Jeugdstem. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en neemt deze altijd serieus.

Soms helpt dat al. Hij of zij vertelt wat u rechten zijn en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief en bij een gesprek met ons.