Persoonsgebonden budget

Uw rekening voor jeugdhulp wordt betaald door de gemeente. Bij een Persoonsgebonden Budget (PGB) is dit anders geregeld. Krijgt u zorg via een PGB? Dan regelt u zelf een hulpverlener die u uit uw PGB-budget betaalt. Ook de administratie eromheen regelt u zelf. 

Aanvraag PGB

Als er geen passende zorg door ons geleverd kan worden, of u wilt geen gebruik maken van de voorgestelde zorg, dan kijkt onze PGB-collega of de hulpvraag met een PGB opgepakt kan worden.
Een PGB regelt u via Participe [link naar]. Zij stellen een contract met u op basis van ons advies.

Krijgt u PGB?

Het PGB-budget ontvangt u via de Sociale Verzekeringsbank. Als ouder bent u dan "budgethouder" ; U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van een administratie (contracten afsluiten, facturen controleren en indienen, wijzigingen doorgeven aan instanties enz.).  

Krijgt u geen PGB?

Als u het niet eens bent met de afwijzing van een PGB dan kunt u, binnen 6 weken na het ontvangen van dit besluit, bezwaar maken. [hoe?]

Tijdsduur PGB

Een PGB wordt altijd voor een bepaalde periode afgegeven. Acht (8) weken voor het eindigen van die periode vraagt u zelf een evaluatiegesprek aan met onze PGB-collega’s. In dit evaluatiegesprek wordt besproken of de ingezette jeugdhulp doelmatig en voldoende is.