Specialist onderwijs

Ben jij een bruggenbouwer?
Wij zoeken een initiatiefrijke professional die de kloof tussen onderwijs en jeugdzorg kan slechten.

Opleidingsniveau: HBO+

Ben jij een bruggenbouwer?

Wij zoeken een initiatiefrijke professional die de kloof tussen onderwijs en jeugdzorg kan slechten. Een HBO+ opleidingsniveau en ervaring in de wereld van onderwijs en jeugdzorg is een pré. De financieringssystematiek in onderwijs en jeugdzorg is je bekend. Het observeren van leerlingen met gedragsproblematiek gaat je goed af. Ook ken je de sociale kaart om ondersteuning op school aan te kunnen vullen met ondersteuning buiten de klas om. Je kunt flexibel meebewegen met de leerling, de leerkracht, ouders en mogelijk bij de leerling betrokken instanties. Waar nodig twijfel je niet om te handelen om uitval of inzet van zwaardere jeugdhulp te voorkomen. Je bent communicatief sterk, zodat je met gezag als aanspreekpunt voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en/of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt fungeren. Verbetermogelijkheden en knelpunten zie je haarscherp en communiceer je naar je achterban. Met thuiszitters heb je de ervaring om samen tot nieuwe perspectieven te komen. Samenwerking met leerplicht en intern begeleiders (ib-ers) vind je vanzelfsprekend.

Relevante beroepsregistratie, bijvoorbeeld NVO/BIG/SKJ.

In welke competenties herken jij jezelf?

Je kan flexibel meebewegen met de ondersteuningsbehoefte van een jongere, leerkracht of gezin. Je werkt zelfstandig maar zoekt waar nodig de afstemming met de gedragswetenschapper. Je kan goed signaleren waar inzet van preventieve hulp passend is voor het voorkomen van problematiek en waar inzet van jeugdhulp noodzakelijk is. Je bent besluitvaardig en gaat snel over tot handelen wanneer dit noodzakelijk is om verergering van problematiek te voorkomen.

Wat bieden wij jou

Salaris volgens de CAO Jeugdzorg in salarisschaal 10 (€ 3310,84 tot €4.973,88 bij een fulltime dienstverband van 36 uur)

Solliciteer direct